Holavedens Handelshus ef
 
   

 

Björksav

   

Att tappa sav är en gammal tradition, det var förr en stärkande dryck som ett extra vitamintillskott efter en lång och kall vinter.

Björken lagrar under hela sommaren stora delar av sitt kommande näringsbehov inför nästa vår i sina rötter. Det kan tappas enbart under en kort tid på våren, mellan tjällossning och lövsprickning.  
I Holaveden tappar vi björkarna varligt på en del av sin sav strax innan lövsprickningen

Björksaven är en ren naturprodukt som innehåller, kalium, kalcium, magnesium, fruktos, glukos.

Vi har tappat sav sedan år 2005

Insamlingen av sav har ökat sammanhållningen och gemenskapen i bygden som är nog så viktig och att även få en inkomst från skogen då det gäller att hitta nya inkomstkällor i vår bygd.

För mer information kontakta:
Stellan Tagesson, tel. 0733-521709
,
e-post info@holavedenshandelshus.se

 
       
       
   
info@holavedenshandelshus.se