Holavedens Handelshus ef
 
   

 

Kontakta oss för mer information

Ordförande, Stellan Tagesson, tel 0733-521709,
e-post info@holavedenshandelshus.se

Sekreterare, Per Gomér, tel 0705-300243,
e-post kol@holavedenshandelshus.se

Kassör, Lena Silfver, tel 0705-131079,
e-post lamm@holavedenshandelshus.se

Patrik Erixon, tel 0703-410208,
e-post utveckling@holavedenshandelshus.se

 
       
       
   
info@holavedenshandelshus.se