Holavedens Handelshus ef
 
   

 

Avslutade projekt

Turismnätverket ”Upplev Holaveden”

Genom projektstöd från Leader+ Sommenbygd driver Holavedens Handelshus ett projekt sedan 2005 som syftar till att utveckla turism i Holaveden. Ett nätverk av turismföretagare samverkar och träffas regelbundet. Informationsutbyte, kurser, seminarier och många kontakter med andra nätverk har genomförts. Flera bokningsbara paket i Holaveden har skapats.


Lokalt Naturvårdsprojekt Holavedsnatur 2005-2008


Ödeshögs kommun har fått statligt bidrag av länsstyrelsen i Östergötland till ett naturvårdprojekt. Holavedens Handelshus ansvarar för delprojekt 1a och 2. Delprojekten ska stödja djurhållarna i Holaveden.

  • Delprojekt 1 - kunskapsspridning och kompentensutveckling. Minst 7 föreläsningsaftnar ska ha genomförts.
  • Delprojekt 2 – Forum för bondesamverkan.
    Minst 5 sammankomster med djurhållare från bygden ska ha genomförts kring viktiga frågor för djurhållningen och hävden av Holavedens odlingslandskap.

Marknadsföring av produkter - avslutat

Holavedens Handelshus har med projektstöd från LBU från länsstyrelsen i Östergötland under jan-aug 2006 genomfört detta projekt. Syftet med projektet har bl.a varit att marknadsföra våra produkter och verksamhet samt utveckla nya kundkontakter och samarbetet med andra möjliga samarbetspartners. Vi har också tagit fram denna hemsida genom projektet
.


Hållbara Bygder- Holaveden

Är en del av det nationella projektet ”Hållbara Bygder” som drivits av Folkrörelserådet ”Hela Sverige ska Leva 2004-2005. Holaveden är en av 14 bygder i Sverige i det nationella projektet.
Målet för projektet har bland mycket annat varit att göra området attraktivare för boende och besökare, stimulera till lokal produktion och förädling.
Holavedens Handelshus har ingått i styrgruppen tillsammans med Boets byalag, Trehörna byalag, Stora-Åby/Ödeshögs LRF, Trehörna LRF samt Ödeshögs kommun.
Michael Cornell har varit anställd projektledare.
Samarbetet i Hållbara Bygder- Holaveden har fortsatt under 2006.
Mer info om projektet på www.boetsbyalag.nu
 

 
       
       
   
info@holavedenshandelshus.se